Vi älskar design och materialval - anteckningsbok skrivbok - SKRIVI.SE
Anpassa ditt budskap med prägling - varumärke eller namn - SKRIVI.SE
Revisorernas fickkalender - fd FAR-kalendern - lever vidare som MER-kalendern - SKRIVI.SE
Djupprägling av mönster på omslag - skrivbok/anteckningsbok - SKRIVI.SE
Exklusiva antecknings eller skrivböcker - SKRIVI.SE

Pam Mueller (Psychological Science, Princeton University)

Förbättra minnet och din prestation med penna och papper jämfört med ett tangentbord.

Fokus/koncentration: att skriva för hand är en mera krävande och komplicerad uppgift. En motorisk uppgift som påverkar din hjärna positivt för minne och inlärning.

Bearbetning: att skriva för hand kräver att man hela tiden bearbetar material och sammanfattar det i nyckelord/ meningar.

Skisser: enkelheten att göra små noteringar och skisser är oslagbar med penna och papper.

Förbättrat minne: fokus/koncertration och bearbetning medför bättre ihågkomst. Vilket leder till ökad framgång för dig!

Analog framtid

Det är kunskap, struktur och design som kommer höja ditt och företagets varumärke över andras. Samt ökar din produktivitet. Därför ska du ha rätt verktyg för att lyckas. Det handlar om det skrivna ordet.

Det är vad Skrivi ger dig! Vi utmanar det digitala. Vi ger dig verktyg för att lyckas med din framgång.

Skrivi.se - vi erbjuder dig exklusiva kalendrar och skrivböcker - kvalitet och kunskap